بوتاکس و دیسپورت

 

11

 

بوتاکس و دیسپورت نام تجاری یک سم فلج کننده بنام بوتولیسم می باشند. این سم در کمپانی محل تولید استریل شده و به صورت ویال های استاندارد به شکل پودر عرضه میگردد. تزریق مقدار کمی از این ماده بطور مستقیم در ماهیچه فعالیت آن ماهیچه را کم کرده و خطوطی را که در نتیجه پرکاری آن بر روی صورت به وجود می آیند از بین می برد و در نتیجه صورت جوان تر و شاداب تر به نظر می رسد.
برای درمان چروکهای پیشانی، اخم بین ابروها و کنار چشم ها میتوان از بوتاکس استفاده کرد.

 

  

 
تزریق بوتاکس چگونه انجام می شود؟
تزریق بوتاکس  یک روش سریع و نسبتا غیر تهاجمی است. تزریق بوتاكس پروسه چندان پیچیده ای نیست، فقط می بایست ماهیچه های ایجادکننده چین و چروك و یا اخم را بشناسیم تا فقط به آنها سم تزریق گردد. درمان خیلی سریع در عرض چند دقیقه صورت می پذیرد. برای تزریق بوتاكس نیازی به بیحس كردن هم نیست.
 میزان واحد سم مورد نیازرا پزشک بر اساس تجربه و قدرت ماهیچه هدف مشخص می کند. از ماساژ محل تزریق به علت احتمال نفوذ ماده سمی به ماهیچه های غیر هدف باید پرهیز کرد.
 بعد ازتزریق زمان زیادی برای بهبودی لازم نیست و می توان بلافاصله بعد از تزریق به کارمعمول ادامه داد نتایج درمانی بعداز 1تا2 روز شروع و طی یک هفته تا 10 روز  کامل خواهد شد.

 

12

 

عوارض بوتاکس
کوفتگی موقت حاصل از تزریق بوتاکس در پوست معمولی ترین عارضه جانبی تزریق بوتاکس می باشد. این کوفتگی در هر بیماری که بوتاکس را انجام می دهد دیده می شود. این کوبیدگی نتیجه پاسخ طبیعی بدن به یک تغییر بافتی می باشد. در برخی موارد نفوذ اشتباهی بوتاکس به یک عضله غیر موردنظر باعث افتادگی پلک یا ابرو می شود، امکان بروز چنین اتفاقاتی حدود 1% می باشد. از آنجائیکه تمام اثرات بوتاکس کاملاً برگشت پذیرند، هر گونه عارضه جانبی موقتی می باشد.