بینی و زیبایی


طراحی بینی در رینوپلاستی
دکتر اسماعیل افشار1، دکتر سید ابوالحسن جزایری2

 

بشر به طور فطری و طبیعی طالب زیباییست معیار این زیبایی در اقوام مختلف و زمانهای گوناگون متفاوت است. انچه چهره را زیبا و جذاب جلوه میدهدتناسب وهماهنگی میان اعضای سازنده صورت و هماهنگیِ اندازه ها، زوایا و خطوط اصلی چهره است . بینی به علت قرار گرفتن در مرکز صورت وحالت برجسته آن درایجاد این زیبایی نقش اساسی دارد . رینوپلاستی  متناسب سازی ظاهر بینی با سایر اجزاء متشکله صورت ضمن حفظ عملکرد فیزیولوزیک آن میباشد .
مهمترین مرحله در جراحی زیبایی بینی، از زمان اولین ملاقات با بیمار تا هنگام قرار گرفتن وی بر تخت جراحی مرحله طراحی است. به شرط تسلط کافی به طراحی، جراح بینی می داند که چه تغییراتی را باید ایجاد کند و کدام خطوط و زوایادر بینی نیازمند تغییر نیست. آگاهی از طراحی به درک این مفهوم کمک می کند که بدانیم عمل زیبایی بینی صرفا برداشتن قوز و یا بالا بردن نوک بینی نیست، بلکه اصلاح خطوط اصلی و زوایای مربوطه است. به عبارت دیگر در رینوپلاستی باید ناهماهنگی ها در خطوط اصلی بینی، که انگیزه عمل جراحی بوده، بر طرف شود و خطوط هماهنگ موجود حفظ گردد.
اطلاع جراح زیبایی از اهمیت طراحی، او را قادر می سازد تا با نگاه به چهره فرد، عیوب موجود در خطوط و زوایا ی بینی را شناسایی کند و طرح مناسب را برای ایجاد هماهنگی بین این خطوط و زوایا در ذهن خود مجسم سازد.
آگاهی از اهمیت طراحی به درک این مفهوم کمک می کند که هدف ما نباید اجرای تکنیک های از قبل تعریف شده ی جراحی باشد، بلکه چگونگی اصلاح ترکیب خطوط و زوایای اصلی بینی است که تعیین کننده ی تکنیک جراحی است.  بطور کلی هدف رینوپلاستی را می توان چنین بیان کرد: زیباترساختن بینی با حفظ حالت طبیعی و عملکرد فیزیولوژیک آن  ، به وسیله ایجاد هارمونی بین خطوط، سطوح و نقاط سازنده بینی با سایر اجزای صورت ؛ به طوری که چهره فرد پس از عمل ساختار نژادی و خانوادگی خود را حفظ کند و چهره در نگاه سایر اعضای خانواده غریبه ننماید .

 

 تخیل قدم اول در خلق یک اثر هنری است، برای ایجاد چهره ای زیبا و جذاب، جراح بینی لازم است قبل از عمل، ترکیب بینی و چهره را در ذهن خود تجسم کند، سپس این تخیل را به وسیلة قلم جراحی روی چهره بیمار طراحی کند و در عمل به اجرا در آورد.

طراحی بینی
طراحی در  رینو پلاستی زیربنای موفقیت است.
 شناخت خطوط اصلی چهره در سه نمای رخ، نیمرخ و مایل اهمیت اساسی دارد. تمرین طراحی بینی با استفاده از این خطوط ساده به جراح کمک می کند که دستی قوی در علامت گذاری بر روی تخت عمل پیدا کند و با اطمینان کافی تصمیم بگیرد که چه تغییراتی در جهات مختلف ایجاد کند تا حاصل عمل به زیبایی چهره بیفزاید و حس زیبایی شناسی را در بیننده تحریک کند وبر چهره بیمار لبخند رضایت بنشاند.

 خطوط اصلی صورت به دو دسته خطوط افقی و عمودی تقسیم می شوند.
15
خطوط اصلی افقی صورت عبارتند از:
1-خط رستنگاه مو
 2-خط ابروها
3-شکاف چشمها
4-شکاف دهان
5-خط افقی چانه                                  

 

خط اصلی عمودی صورت را  بینی می سازد. هرگاه زوایا و خطوط اصلی بینی هماهنگ با خطوط افقی چهره باشد، حس زیبایی در بیننده بر انگیخته  می شود.

 

نمای رخ
در نمای رخ سه خط اصلی در طراحی بینی نقش دارند:
16

 

خط شماره 1 :خط عمودی  است که در جهت طول بینی از بالا به پایین دو طرف آنرا شکل می دهد. طول آن متناسب با طول صورت است و پهنای آن پشت بینی را می سازد و از بالا به پایین مختصری عریض می شود.
خط شماره 2: خط لبه سوراخهای بینی که در ناحیه نوک به هم نزدیک می شوند .
خط شماره 3 : خط کناره های پره بینی که پهنای بینی را می سازد و متناسب با پهنای بین دو چشم است.


 

17 18

نمای نیمرخ
در نمای نیمرخ نیز بینی با سه خط طراحی می شود:

 

19

 

خط شماره 1 : خط پشت بینی که شروع آن از بالای مردمک چشم است و به ناحیه نوک بینی ختم می شود.

خط شماره 2 : خط نوک بینی. حرکت این خط نوک بینی را می سازد، ادامه آن تبدیل به ستونک بینی1 می شود و سپس زاویه لب-بینی را شکل می دهد و در ادامه منجر به لب بالا می شود.
 

 

20

 

طراحی و اجرای این خط تاثیر اساسی در زیبایی بینی دارد اثر آن در سه بعد، مجموعه بینی را زیبا می سازد؛ اگر جراح بتواند این خط را زیبا و صحیح شکل دهد و بینی را مطابق آن مستقر سازد موفقیت بزرگی کسب کرده است .در این وضعیت نوک بینی از روبرو بر روی صورت به زیبایی مستقر می شود بطوری که نه تنها در حالت عادی بلکه در حالت خنده نیز کشش عضلات لب و پایین آورنده ستونک بینی نمی تواند نوک بینی را پایین بکشد و نوک بینی نیز مانع رویت زاویه لب-بینی نمی گردد.

 

 

21

خط شماره 3 :خط پره بینی لبه سوراخ بینی را می سازد که افقی است و ادامه آن از شیار محل چسبیدن پره بینی به گونه عبور می کند تعیین مسیر حرکت این خط در وضعیت افقی باعث می شود که در نمای روبرو داخل سوراخ بینی دیده نشود و بینی علی رغم سر بالا شدن عمل شده به نظر نرسد.

 

 

 

نمای مایل نمای نیمرخ نمای مایل
22 24 23
 

نمای مایل

خطوط طراحی بینی در نمای مایل عبارتند از:

 

26 25
 

خط شماره 1 : خطی که ابرو را به پشت بینی وصل می کند و به ناحیه نوک بینی ختم می شود. حرکت یکنواخت و انحنای دلپذیر آن بدون شکستگی به زیبایی بینی کمک می کند.
خط شماره 2 : خط نوک بینی که با چرخشی زیبا به خط ستونک بینی و سپس به لب بالا منجر می شود.

خط شماره 3 : خط پره بینی که لبه سوراخ بینی را می سازد و ادامه آن به شیار پره  بینی و گونه ادامه پیدا می کند.

 

در نمای نیمرخ خط نیمرخ بینی باید تکرار خط نیمرخ صورت باشد بعنوان مثال :

27


1 – اگر خط نیمرخ صورت بلند و مستقیم است نیمرخ بینی نیز باید به همان شکل طراحی شود (الف)
2 – اگر خط نیمرخ صورت محدب است، پشت بینی باید با قوس مقعر طراحی شود. در چهره هایی که پرنده سان (Bird shape) هستند، معمولا نیاز به بزرگتر کردن چانه نیزوجود دارد. (ب)
3 – اگر صورت گرد و کوتاه باشد، بینی کوتاه تر طراحی  شود. (ج)
4 – اگر خط نیمرخ بینی مقعر و خط نیمرخ صورت مستقیم باشد، بلندتر کردن پشت بینی در طراحی ضرورت دارد.(د)

 

 

 

 حالات مختلف خطوط بینی در جهات مختلف اشکال بسیار متنوع بینی را ایجاد می کند.


28

اگر بینی به طور نامتناسب کوچک شود، نمای چهره ضعیف، کم انرژی، سرد و تلخ به نظر می رسد. بر عکس، پهنای متناسب در قاعده و چرخش زیبای پره بینی چهره را گرم و جذاب می کند. بینی کوتاه در چهرة بلند و کشیده، چهره را ضعیف می کند. پایین بودن بیش از اندازه پشت بینی، باعث می شود بیننده احساس کند چشم ها از هم فاصله گرفته اند و نفوذ نگاه کاهش یافته است. این مساله در افراد چشم مشکی  و دارای ابروهای پیوسته بارزتر است.
برای صورتهایی که حالت مربع یا دایره دارند بینی کوتاه تر و پهن تر،  و برای صورتهای کشیده و مستطیلی، بینی بلند و باریک متناسب تر است.

 

 
بلند بودن پشت بینی باعث احساس  نزدیک بودن چشم ها به یکدیگر، گودی، ریزی و کم فروغ بودن چشم ها  می شود.  گونه ها فرورفته تر و صاف به نظر می رسند، زیرا برجستگی گونه ها در شیب یال بینی با پشت بلند محو می شود.
 بهتر است بینی پس از عمل شکل هندسی نداشته باشد و دارای زوایای تند و خطوط خیلی صاف نیز نباشد؛ بلکه انحناهای طبیعی که در بینی های زیبا وجود دارد بعنوان الگو در طراحی مورد توجه قرارگیرد.
در بعضی از موارد بزرگی بینی، چهره ی مردان را قوی و مردانه تر می سازد ودر پاره ای از مواردوجود اندکی دفورمیته دربینی به زیبایی و جذابی چهره کمک میکند به عنوان مثال بینی جرج سی اسکات هنرپیشه معروف سینما به  تقویت نقش های  او کمک خاص می کردو قوز بینی  مارلون براندو که در اثر شکستگی ایجاد شده بود، چهره اورا قوی و مردانه ترمی ساخت.

29 30

در همه جلوه های هستی هارمونی و هماهنگی در ترکیب و عملکرد مشهود است و جراحی بینی نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد.

با تشکر از :

آقایان دکترسید مجید احمدی زاده ، دکتر سعید عباس زاده و دکتر محمدرضا فتح العلومی که دست نوشته ی متن حاضر را مطالعه و نکات ارزشمندی را گوشزد کردند.

از آقای بهزاد علوی برای  طراحی چهره ها؛و از آقای سید بهزاد جزایری برای آماده کردن متن

BIBILOGRAPHY
Jack P. Gunter, Rod J. Rohrich , William P. Adams , Jr. Dallas Rhinoplasty 1st Ed , Quality Medical Publisher , 2002.
Peck GA. Techniques in Aesthetic Rhinoplasty 2nd Ed Philadelphia: JB Lippincott, 1990.

 


1. متخصص گوش و حلق و بینیE-mail: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

2. متخصص گوش و حلق و بینی E-mail: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید