بیمار مناسب برای جراحی زیبایی بینی

بیمارانی که انتظارات معقول و قابل حصول از عمل جراحی زیبایی دارند و به دنبال عمل جراحی زیبایی بینی برای زیباتر  شدن چهره خود می باشند، بهترین افراد برای انجام عمل جراحی زیبایی بینی می باشند. بیمارانی که بدون در نظر گرفتن محدودیت های جراحی و فرم چهره و ساختار کلی صورت خود خواستار نوعی بینی خاص می باشند، کاندیدهای مناسبی برای انجام این نوع اعمال جراحی نبوده و پس از جراحی نیز از نتیجه ی عمل خود راضی نخواهند بود.