پولیپ بینی

3

تورم موضعی مخاط بینی و سینوس که به دنبال تحریک مکرر و مزمن مخاط به وجود می آید، را پولیپ می نامند. پولیپ ها معمولا به رنگ صورتی کم رنگ در معاینه ی بینی قابل مشاهده می باشند. پولیپ می تواند دوطرفه و یا یک طرفه باشد. معمولا پولیپ ها در لمس بدون درد و در تماس با مواد تنگ کننده ی عروقی که به صورت موضعی توسط پزشک در داخل بینی جهت تشخیص گذاشته می شود، کوچک نمی شوند. لذا تشخیص پولیپ بینی با معاینه به سادگی امکان پذیر است. جهت بررسی وسعت و انتشار بیماری می توان از اندوسکوپی تشخیصی بینی و سینوس و یا سی تی اسکن کمک گرفت.

 

 

 علایم پولیپ بینی

  • گرفتگی بینی
  • احساس پری در سر و صورت
  • کاهش بویایی


درمان پولیپ بینی
درمان پولیپ بینی برطرف کردن علت اصلی ایجاد کننده ی آن می باشد. در مواردی که عامل ایجاد کننده ی اصلی پولیپ حساسیت باشد، درمان اصلی پیشگیری و کم کردن تماس با مواد حساسیت زا می باشد استفاده از داروهای مختلف که توسط پزشک نسخه می گردد می تواند به درمان حساسیت و در نتیجه کم شدن پولیپ ها کمک کند. در صورت عدم پاسخ به درمان دارویی، درمان جراحی توصیه می گردد. هدف از جراحی به حداقل رساندن حجم پولیپ های موجود در بینی و سینوس ها با استفاده از اندوسکوپ می باشد. احتمال عود پولیپ های آلرژیک بینی و سینوس پس از انجام جراحی وجود دارد، که در صورت پیگیری های درمانی بعد از عمل این احتمال به حداقل خود می رسد.