ارتباط بوی بد دهان و لوزه

5

بوی دهان بر اثر فعالیت باكتریهای بی‌هوازی كه تركیبات گوگرد‌دار تولید می‌كنند، ایجاد می‌گردد. این باكتری ها بیشتر بر روی زبان و حلق زندگی می ‌كنند و كارشان كمك به هضم تركیبات پروتئینی موجود در دهان است. لوزه ها یکی از مناطقی هستند که به دلیل حفرات سطحی، پناهگاه های مناسبی برای باکتریها محسوب می شوند.
لوزه ها دارای چین خوردگیها و حفراتی هستند به نام کریپت (crypt) که امکان تجمع ذرات غذائی در آنها وجود دارد. باکتریهای دهان با تجمع بر روی این ذرات رشد میکنند و باعث بد بو شدن آنها می گردند.


متعاقب تجمع باکتری ها سلولهای دفاعی بدن نیز به آنجا کشانده می شوند. به علاوه، سلول های مرده مخاط دهان نیز به این تجمع اضافه می شوند که در نهایت اجسام سفید یا زرد رنگی ایجاد میگردد که به دلیل عملکرد باکتری ها بسیار بد بو هستند.6

کریپت های لوزه به دلیل اینکه قابل تمیز کردن نیستند دائما مملو از باکتریهای مختلف بوده، ترکیبات حاصل از فعالیت آنها باعث بد بوئی هوای تنفسی فرد می شود. در صورتی که با وسیله ای نرم، این کریپتها را مالش داده و وسیله خود را بو کنیم متوجه شدت بوی بد کریپتها خواهیم شد.

 

علاج این مشکل در موارد معمولی این است که پس از صرف غذا با آب معمولی غرغره کنید.

 


البته استفاده از دهانشویه هائی که تاثیرات منفی بر دندانها و لثه نداشته باشند به کاهش تعداد باکتریها و نتیجتا بوی دهان کمک می کند (استفاده از هر گونه دهانشویه بدون در نظر گرفتن اثرات جانبی و بدون تجویز پزشک نادرست است). در بیشتر افراد، کریپتهای لوزه کوچک بوده باکتریها مشکلات زیادی ایجاد نمی کنند اما در بعضی دیگر ، تجمع باکتریها باعث التهاب و متسع شدن کریپتها میگردد. بزرگتر شدن کریپتها با فراهم کردن سطوح وسیعتر، باعث افزایش بوی دهان میگردد. درمان این موارد انجام جراحی برای برداشت لوزه ها می باشد.