سینوزیت مزمن

التهاب مخاط پوشاننده ی سطح داخلی سینوس ها را سینوزیت می گویند. سینوس ها فضاهای توخالی موجود در استخوان های صورت بوده که باعث سبکی استخوان جمجمه، رزونانس صدا و افزایش ضربه پذیری جمجمه می شوند. مخاط پوشاننده ی بینی و سینوس ها یکسان بوده و کار مرطوب سازی، تهویه و پاک سازی هوای تنفسی را برعهده دارند. غدد موجود در این مخاط ها به طور طبیعی روزانه 1 تا 2 لیتر ترشحات آبکی محتوی آنتی بادی های لازم برای حفظ سلامت محیط بینی و سینوس ترشح می کنند. ترشحات ایجاد شده توسط مژک های موجود در سطح سلول های مخاطی سینوس ها، از راه دهانه ی موجود در سینوس ها وارد بینی شده و از آنجا به سمت حلق هدایت می شوند. سینوس ها مشابه کوزه بوده که دارای محفظه، گردن و دهانه خروجی می باشند. در صورتی که در مسیر خروج ترشحات از سینوس به بینی انسداد مکانیکی ایجاد گردد، ترشحات در سینوس تجمع پیدا کرده و منجر به بروز سینوزیت می گردد. درعمل اندوسکوپی بینی و سینوس محل انسداد مکانیکی تشخصیص داده می شود و با استفاده از تکنیک ها و وسایل جراحی اندوسکوپیک بدون نیاز به برش در سطح پوست صورت می توان آن را بر طرف نمود.
معمولا در انسدادهای مکانیکی فقط لازم است عمل جراحی بر روی سینوس مبتلا انجام گیرد و سایر سینوس های سالم نیاز به دستکاری ندارند. در بیماری هایی مثل آلرژی که التهاب مخاط عامل انسداد سینوس ها و در نتیجه سینوزیت آلرژیک می باشد معمولا درمان طبی بوده و اقدام جراحی فقط در مواردی که پولیپ ایجاد شده است توصیه می گردد.
عمل جراحی اندوسکوپی سینوس زیر بیهوشی عمومی انجام می گیرد و بسته به تعداد سینوس های درگیر از یک تا سه ساعت معمولا به طول می انجامد.