رفع انسداد مجرای اشکی به روش اندوسکوپیک از راه بینی

10

انسداد مجرای اشکی

به طور طبیعی غده اشکی جهت مرطوب نگه داشتن چشم و جلوگیری از خشک شدن قرنیه تولید اشک می نماید. اشک ترشح شده توسط غده اشکی از طریق مجرای واقع در قسمت داخلی پلک تحتانی و فوقانی وارد کیسه اشکی و از آنجا در قسمت تحتانی حفره بینی تخلیه می گردد. در صورت انسداد در مسیر کیسه اشکی به بینی اشک پس زده و در چشم تجمع کرده و منجرب به اشک ریزش می گردد.
در گذشته بیماران مبتلا به انسداد مجرای اشکی با برش روی پوست  در کناره داخلی چشم تحت درمان جراحی قرار می گرفتند. امروزه با استفاده از اندوسکوپ می توان بدون نیاز به برش پوست این عمل را از داخل بینی انجام داد. این عمل توسط متخصص گوش و حلق و بینی که دوره فوق تخصصی آندوسکوپی بینی و سینوس را گذرانده باشد انجام می شود.