جراحی اندوسکوپی بینی و سینوس

2

پزشکان برای مشاهده داخل بینی و سینوس ها از وسیله ای بنام اندوسکوپ استفاده میکنند. در صورتیکه این مشاهده فقط جنبه تشخیصی داشgته باشد به آن اندوسکوپی تشخیصی  و در صورتیکه عمل  جراحی با استفاده از  اندوسکوپ انجام شود به آن اندوسکوپی درمانی میگویند.

آندوسکوپی تشخیصی
 آندوسكوپی بینی در تشخیص سینوزیت، تورم مخاط و حساسیت، تومورهای بینی، جسم خارجی بینی، علل خونریزی بینی، وجود پولیپ در بینی، بزرگی آدنوئید یا لوزه سوم ، نشت مایع مغزی-نخاعی و... كاربرد دارد.
 آندوسكوپی تشخیصی تحت بی حسی موضعی و بدون نیاز به بیهوشی عمومی و بصورت سرپایی در مطب یا درمانگاه قابل انجام است. در بسیاری از موارد در كودكان نیز می توان بصورت سرپایی آنرا انجام داد. انجام این روش بین 5 تا 10 دقیقه طول می كشد. یكی از ویژگی های آندوسكوپی در مقایسه با روشهای تصویر برداری رادیولوژی، عدم نیاز به پرتوهای مضر است. لذا بدون نگرانی و به كرات قابل استفاده است.

استفاده درمانی آندوسكوپی سینوس
 جراحی آندوسكوپی سینوس در اتاق عمل و زیر بیهوشی عمومی انجام می پذیرد. از علل شایع سینوزیت و عود آن، انسداد دهانه سینوسها و اختلال در تخلیه ترشحات و تهویه سینوس است. این انسداد به علت تورم مخاط ناشی از عفونت یا حساسیت، انحراف تیغه میانی بینی ویا تنگی مجرای خروجی سینوس به علت پولیپ است. در جراحی آندوسكوپیك بینی وسینوس، به كمك آندوسكوپ فقط نواحی از بینی و سینوس را كه دچار عارضه و عامل بیماری است تحت جراحی قرار داده و تنها دهانه سینوس مبتلاگشادتر می شود، بدین ترتیب از صدمه به نسج سالم بینی كه میتواند موجب اختلال در حركت طبیعی مخاط گردد، جلوگیری می شود. نام این جراحی را جراحی عملکردی سینوس می نامند.