بینی گوشتی

اصطلاح بینی گوشتی به بینی هایی اطلاق می شود که دارای پوشش پوستی ضخیم و معمولا چرب می باشند. با توجه به اینکه تغییرات انجام شده در عمل جراحی زیبایی بینی بر روی اسکلت غضروفی-استخوانی انجام می گیرد و در نهایت پوست بر روی اسکلت جدید تغییر شکل یافته برگردانده می شود، در بینی های به اصطلاح گوشتی تغییرات ایجاد شده در اسکلت بینی، به خوبی قابل رویت نمی باشند. لذا در بیشتر موارد برای بهتر دیده شدن بینی با پوست ضخیم، لازم است ساختمان غضروفی-استخوانی زیر پوست مستحکمتر گشته تا بینی شکل بهتری در زیر این پوست ضخیم از خود به نمایش بگذارد. بدیهی است در این گونه موارد انتظار دست یافتن به بینی کوچک و ظریف، اشتباه می باشد. برای زیباتر شدن چهره الزامی به داشتن بینی کوچک نیست و در این دسته از بیماران، باید بینی را با روش های مخصوص بینی های گوشتی زیباتر نمود.